นโยบายความเป็นส่วนตัว

BigBikeFORSALE ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม เปิดเผยหรือแสดง และจัดเก็บข้อมูลของคุณ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์ของเราต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนจึงสามารถใช้งานหรือจัดเก็บคุ้กกี้ในส่วนนี้ได้ หากคุณต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะยอมรับคุ้กกี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนตัวและไฟล์เอกสารต่างๆที่เราเก็บรวบรวม

  • เมื่อคุณสมัครสมาชิกทางเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่น เบอรโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ไอดีไลน์ ชื่อเฟซบุ๊ก ที่อยู่ร้านค้า เป็นต้น
  • การส่งเอกสารยืนยันตัวตน / ร้านค้า ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลรูปภาพสำเนาส่วนตัวของคุณได้แก่ รูปสำเนาทะเบียนบ้าน รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปสำเนาการจดทะเบียนร้านค้า
  • การแจ้งโอนเงิน ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินของคุณ

วิธีที่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

  • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ไอดีไลน์ ชื่อเฟซบุ๊ก เป็นต้น เพื่อใช้ติดต่อหรือแจ้งข่าวสารต่างๆที่ทาง BigBikeFORSALE ต้องการติดต่อหรือแจ้งให้ทราบ
  • เราอาจใช้รูปภาพสำเนาส่วนตัวได้แก่ รูปสำเนาทะเบียนบ้าน รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปสำเนาการจดทะเบียนร้านค้า เพื่อทำการตรวจสอบตัวตนหรือตรวจสอบการจดทะเบียนร้านค้า
  • เราอาจใช้รูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินของคุณ เพื่อทำการตรวจสอบการแจ้งโอนเงินของคุณและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการโอนเงินของคุณต่อไป

การปกป้องคุ้มครองการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนตัว

  • ข้อมูลส่วนตัวสำคัญได้ทำการเข้ารหัสเป็นอย่างดี
  • ป้องกันการแอบเข้าใช้งานจากภายนอกเพื่อขโมยหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทุกครั้ง

การเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลแก่สาธารณะ

  • ทางเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณบางอย่างได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ไอดีไลน์ ชื่อเฟซบุ๊ก ที่อยู่ร้านค้า ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานท่านอื่นได้เห็นในบางหน้าได้แก่ หน้ารายละเอียดผู้ใช้งาน, หน้าหลัก, หน้าร้านค้า เป็นต้น

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

  • หากคุณมีข้อสงสัยใดๆหรือกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนของคุณกรุณา ติดต่อเรา